ชื่อ  ประเพณีงานวันที่ระลึกวีรกรรม

 

ภาค  ตะวันตก
 
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
 

● งานวันที่ระลึกวีรกรรม 8 ธันวาคม 2484 จัดขึ้นที่บริเวณอ่าวมะนาว ภายในพื้นที่กองบิน 53 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 7-10 ธันวาคม เพื่อเป็นการรำลึกและเชิดชูวีรกรรมของพลเรือน ตำรวจ ทหารของไทย ที่เข้าร่วมต่อสู้กับกองกำลังทหารญี่ปุ่น ซึ่งยกพลขึ้นบกที่อ่าวมะนาวในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2484 ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการทางวิชาการของหน่วยงานทหารอากาศและส่วนราชการต่าง ๆ และมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้น-เมือง การแสดงมหรสพ เช่น ลำตัด และโขนสด 

edit @ 16 Feb 2012 10:11:38 by thaiculture

Comment

Comment:

Tweet