ประเพณีงานปอยขันโตก

posted on 16 Feb 2012 10:06 by thaiculture in Western
ชื่อ ประเพณีงานปอยขันโตก

 

ภาค ตะวันตก
 
จังหวัด ราชบุรี
 

 

● งานปอยขันโตก รวมใจไทยวน จัดในราวเดือนกุมภาพันธ์ ณ บริเวณจิปาถะภัณฑ์สถาน ตำบลคูบัว เพื่อแสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยวนซี่งอพยพจากล้านนามาตั้งถิ่นฐานที่ ราชบุรีเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การเลี้ยงผีเหย้าผีเรือน ช่วงค่ำมีการจัดเลี้ยงขันโตก การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงแสง เสียง และการแสดงเครื่องแต่งกายพื้นเมือง 

edit @ 16 Feb 2012 10:12:14 by thaiculture

Comment

Comment:

Tweet