ประเพณีเทศกาลองุ่นหวาน

posted on 16 Feb 2012 10:05 by thaiculture in Western
ชื่อ ประเพณีเทศกาลองุ่นหวาน

 

ภาค ตะวันตก
 
จังหวัด ราชบุรี
 

● งานเทศกาลองุ่นหวานและตลาดน้ำดำเนินสะดวก เป็นงานที่อำเภอดำเนินสะดวกจัดขึ้นมา เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะองุ่นที่มีปลูกกันมากในอำเภอดำเนินสะดวก และเป็นองุ่นที่มีรสหวานอร่อยที่สุดของประเทศ นอกจากจะเป็นการโชว์องุ่นที่มีคุณภาพแล้วยังมีสินค้าทางเกษตรอื่น ๆ ให้ได้ชมซื้อหาในราคาถูกอีกด้วย เช่น มะพร้าวน้ำหอม ส้มโอ ลิ้นจี่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการประกวดธิดาองุ่นหวาน การประกวดสินค้าทางการเกษตร งานนี้จะจัดในราวเดือนเมษายนของทุกปี 

 

edit @ 16 Feb 2012 10:14:44 by thaiculture

Comment

Comment:

Tweet