ชื่อ
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด บุรีรัมย์
 


ช่วงเวลา เดือนเมษายนทุกปี (วันเพ็ญเดือนห้า)
ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๑
โดยความคิดริเริ่มของท่านเจ้าคุณโอภาสธรรมญาณ จากวัดท่าประสิทธิ์
จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งเดินทางมาเพื่อปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานที่เขาพนมรุ้ง
ซึ่งขณะนั้นยังไม่มีทางขึ้นสู่ตัวปราสาท ผู้ที่สนใจอยากขึ้นชมปราสาท
ต่างคนต่างขึ้นมาเองโดยไม่กำหนดเวลาประกอบกับจังหวัดสุรินทร์มีประเพณี
ขึ้นเขาสวายในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ ของทุกๆ ปี
ท่านเจ้าคุณโอภาสธรรมญาณเห็นว่าประเพณีขึ้นเขาเป็นสิ่งดี
เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันทำบุญพบปะสังสรรค์
สร้างความสามัคคีและมีโอกาสได้พักผ่อนหย่อนใจอีกด้วย
จึงริเริ่มให้จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน ๕ ปี
พ.ศ. ๒๔๘๕ และประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งก็ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกระทั่ง
ปัจจุบันเป็นที่น่าสังเกตว่าในช่วงงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง
ทุกปีจะมีปรากฏการณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี
คือในช่วงเวลานั้นเราจะมองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงตามความยาว
ของปราสาทเราสามารถมองลอดประตูทาง
ด้านทิศตะวันตกฝ่ากรอบประตูต่างๆ กว่า ๑๐ กรอบ
ทะลุผ่านประตูปรางค์ประธาน และทะลุออกซุ้มประตูหน้า
ความยาว ๘๘ เมตร มองเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นตรงกรอบประตูพอดี

ความสำคัญ
เป็นวันที่ประชาชนทั่วไปร่วมทำบุญปิดทอง
นมัสการรอยพระพุทธบาทจำลอง
ที่ประดิษฐานอยู่ในปรางค์องค์น้อยและทำให้ชาวบ้าน
ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์
โดยเฉพาะการทอผ้าไหมทั้งนี้เพราะในช่วงงานประเพณีขึ้นเขา
ชาวบ้านหญิงชายจะแต่งกายด้วยผ้าไหมทอลวดลายสวยงาม
ประณีตที่สุดของตนเองเป็นการอวดฝีมือ
และความสามารถสร้างชื่อเสียงของหมู่บ้านและของตนเองอีกด้วย
และยังเป็นโอกาสให้ชาวบ้านได้เที่ยวชมความงามของปราสาทพนมรุ้ง
และชักชวนให้คนเดินทางมาเที่ยวชมในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งมากขึ้นทุกปี

สาระ
เป็นการแสดงถึงความพร้อมเพรียง
สามัคคีของประชาชนในท้องที่อำเภอประโคนชัย
และบริเวณใกล้เคียงและยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
 
 
 

edit @ 16 Feb 2012 10:10:23 by thaiculture

edit @ 16 Feb 2012 10:15:16 by thaiculture

Comment

Comment:

Tweet