วีดีโอผีตาโขน

posted on 16 Feb 2012 10:12 by thaiculture in North-Eastern
<object width="560" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tum3jy73j24?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tum3jy73j24?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object>

edit @ 16 Feb 2012 10:15:28 by thaiculture

ประเพณีรำเหย่ย

posted on 16 Feb 2012 10:09 by thaiculture in Western
ชื่อ ประเพณีรำเหย่ย

 

ภาค  ตะวันตก
 
จังหวัด กาญจนบุรี
 

 

•รำเหย่ย เป็นการละเล่นพื้นเมืองของชาวกาญจนบุรีมาแต่บรรพกาลราวๆ 500 ปีเศษมาแล้ว จะล่นกันในเทศกาลตรุษสงกรานต์ ปีใหม่ เป็นต้น วิธีการเล่นคือ ฝ่ายชายฝ่ายหญิงยืนล้อมวงกัน มีการร้องนำ ร้องแก้ และลูกคู่ ร้องรับพร้อมปรบมือเป็นจังหวะ ขณะร้องแก้นั้นฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะออกมาร่ายรำทีละคู่เปลี่ยนกันไป มีกลองยาวหนึ่งวง การแต่งกาย ชายนุ่งโจงกระเบน ใส่เสื้อคอกลมผ้าขาวม้าพาดไหล่ หญิงแต่งชุดไทยห่มสไบเฉียง ปัจจุบันนิยมเล่นกันในเขตท้องที่อำเภอพนมทวนเท่านั้น

 

edit @ 16 Feb 2012 10:10:55 by thaiculture

ชื่อ ประเพณีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเขาช่องกระจก

 

ภาค  ตะวันตก
 
จังหวัด  ประจวบคีีรีขันธ์
 
  
 

● งานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุเขาช่องกระจก จัดขึ้นที่เขาช่องกระจก

 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน ของทุกปี ภายในงาน
จะมีพิธีถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุและการห่มผ้ารอบเจดีย์ของข้า
ราชการ พ่อค้า และประชาชน นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมงานสามารถเดินชม
ภูมิทัศน์ของอ่าวประจวบจากยอดภูเขากลางเมืองได้อีกด้วย 

edit @ 16 Feb 2012 10:10:10 by thaiculture

edit @ 16 Feb 2012 10:10:42 by thaiculture